Support
tourviet-nam.com
02-675-1090
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม

วันที่: 10-12-2012

 

วัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม

 

 

 

      ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลจากหลายวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 432 ที่เวียดนามตกอยู่ใต้อิทธิพลของประเทศจีนมานานกว่าพันปี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สิ่งก่อสร้าง ลักษณะอาหาร จะคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของจีนอย่างมาก ต่อมาเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง ประเทศเวียดนามก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสด้วย อย่างเช่นอาคารบ้านเรือนที่ดูทันสมัย ลักษณะเป็นตึกสีเหลืองสไตล์โคโลเนียลที่พบเห็นได้ทั่วไป

     แต่ถึงแม้ว่าประเทศเวียดนามจะถูกปกครองโดยชาวต่างชาติมาเป็นเวลานับหลายร้อยปี แต่ชาวเวียดนามก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองเอาไว้ อย่างดี

     โดยชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อคนเวียดนามก็คือประเทศจีน โดยจีนเองได้ทิ้งมรดกด้านวัฒนธรรมที่สำคัญไว้กับชาวเวียดนามก็คือด้านศาสนาและความเชื่อ อย่าง ลัทธิขงจื้อ ที่เน้นการนับถือบรรพบุรุษและเรื่องการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และการกลับมาเกิดใหม่